Forum » Myślenice

Czy to obowiązek ???

 • 16 sty 2021

  Czy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest odśnieżanie przylegającego do posesji chodnika dla pieszych i części jezdni? Jeśli tak to z jakich przepisów to wynika i czemu żadne służby tego nie egzekwują?

  6 Cytuj
 • mknp@o2.pl 16 sty 2021

  Tak, odśnieżanie przylegającego do posesji chodnika jest obowiązkiem właściciela posesji, reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art.5 ust.1 pkt4.
  Pamiętaj jednak, że oprócz odśnieżania, należy również sprzątać błoto i inne zanieczyszczenia z chodnika, więc ten obowiązek istnieje nie tylko zimą.

  Co do karania, w przypadku kontroli za zaniedbanie chodnika grozi mandat do 500 zł, gmina może również odśnieżyć taki chodnik na koszt właściciela przyległej posesji.
  Oprócz mandatu grozi również odpowiedzialność cywilna, jeśli ktoś ulegnie wypadkowi przez zaniedbanie chodnika, to może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na sobie od właściciela przylegającej posesji. Odszkodowanie obejmie koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienia oraz w przypadku całkowitej niezdolności do pracy - renty.

  Jeśli natomiast gmina nie nadzoruje dochowania należytej staranności w zakresie odśnieżania, usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika (np. przez częste patrole SM), to w razie szkody spowodowanej nieodśnieżonym chodnikiem, właściciel przylegającej posesji może walczyć w sądzie o przeniesienie odpowiedzialności za szkodę na gminę (wyrok Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 roku (sygn. akt: III CSK 356/16)).

  Krótko podsumowując, lepiej odśnieżać, bo zaniechanie tego obowiązku może nas słono kosztować.

  7 Cytuj

Odpowiedz