Forum » Myślenice

Remad a ustawa śmieciowa

 • 23 maj 2013

  Zarządca wspólnot mieszkaniowych Remad Sp. z o.o rozdał ostatnio właścicielom i najemcom lokali w administrowanych przez siebie budynkach formularze deklaracji śmieciowych. Załączone pismo przewodnie zaleca ich wypełnienie i zwrot. Posunięcie
  to sugeruje możliwość wyboru sposobu segregacji odpadów we wspólnotach mieszkaniowych. Pomysł dobry, ale nierealny. Gdyby ten zarządca zainteresował się odpowiednio wcześniej sprawą, nie twierdził, że to wyłącznie problem gminy, nie zmusiłby
  mało zorientowanych właścicieli lokali (w tym także członków zarządów Wspólnot) do niepotrzebnego wypełniania deklaracji z ujawnianiem pełnych danych osobowych. Wiedziałby, że to On ma złożyć w Gminie zbiorcze deklaracje za wspólnoty będące w jego zarządzaniu na podstawie zebranych wcześniej danych o ilości zamieszkałych osób. Posługiwanie się urzędowymi formularzami dla własnych celów wydaje mi się działaniem bezprawnym.
  Brak profesjonalizmu tego zarządcy powoduje dla przywiązanych do niego wspólnot niepotrzebne koszty, utrudnienia i możliwości korzystania przez nieuczciwych mieszkańców na ich prywatny użytek z ogólnie rozliczanych mediów (prąd, woda) czy wywozu
  śmieci (odpady: remontowe, z działalności gospodarczej). Ostatnie przykłady to:
  1- uszkodzenie przewodów elektrycznych podczas prac termomodernizacyjnych i konieczność zmiany miejsca przyłącza
  2- okresowo niesprawne drzwi wejściowe od czasu ich montażu
  3- zawyżony obmiar powierzchni budynku do termomodernizacji

  4 Cytuj
 • 23 maj 2013

  "Brak profesjonalizmu tego zarządcy powoduje dla przywiązanych do niego wspólnot niepotrzebne koszty, utrudnienia"

  A ja przy okazji dodam następne .
  Niedostosowanie w swoich blokach anten zbiorczych do odbioru Telewizji Cyfrowej.
  A jest to ich obowiązek.

  3 Cytuj

Odpowiedz