Forum » Społeczeństwo

Język międzysłowiański | Czy Polak, Bułgar i Chorwat zrozumieją sztuczny język?

Odpowiedz