Forum » Społeczeństwo

TV partyjna i wolna TV

 • 6 lis

  Czym się takie TV różnią?
  Ano TVN z Amerykańskim z biznesowym właścicielem nie ma biznesu aby promować polityków nie demokratycznych,
  Po prostu, ich rodowód jest demokratyczny.
  TV partyjna z logo TVP z nazwą ma związek tylko w programach nie informacyjnych.
  Polityka w tej TV jest grą do jednej bramki.
  Ta gra do jednej bramki trwa nadal, mimo że właśnie to prymitywne „przekaźnictwo” przyczyniło się do klęski PiS, właściciela TVP.

  Analizując Polskość PiS ,można dojść do wniosku, że jest ona zdominowana kulturą polityczną zaboru rosyjskiego.
  Literatura przed niepodległościowa była zdominowana autorami wychowanymi w zaborze rosyjskim.
  Stad tez literatura odwołuje się głównie do zaboru ruskiego.

  Mało wiemy o kulturze życia, współżyciu w zaborach pozostałych poza Wozem Drzymały , czy CK armią.
  Nie ma literatury o małżeństwach studiach,, rodzinach mieszanych, pokoleniach z pozostałych zaborów.
  Stąd dzisiejsza polityka zdominowana jest mentalnością zaboru ruskiego.
  Ta mentalność bije z dzisiejszej TVP, że aż szczypie w oczy.
  My obywatele pozostałych zaborów byliśmy kulturowo
  i mentalnie inni. Dotyczy to i chłopów i inteligencję.
  Osobiście jestem dumny ze swego pochodzenia pokoleniowo z ziemi wielokulturowej i wielojęzykowej, rownież tej niesłowiańskiej
  Stad odwrót od wpływów mentalnych i kompleksów zaboru ruskiego jest moim szczęściem..

  4 3 Cytuj

Odpowiedz