Forum » Społeczeństwo

Państwo PiS

 • 9 sty

  Niby zwycięski Chrobry wzmacniacie państwo nasze,
  Wy, którzy od nowa polską godność wskrzeszacie,
  Jak orły ponad skałą wzlatujecie i zawsze,
  To wy macie rację, na pomoc pospieszacie.

  Tyle dróg przejść musiał, wódz wasz zwycięski,
  Tyle klęsk przejść musiał by podnieść się z klęski,
  Tyle lat musiał czekać by teraz już w chwale,
  Rządzić Polską, by zmieniać nasz kraj stale.

  W kierunku mocarstwa od morza do morza,
  By wszystkie narody od Bałkanów po Bałtyk
  A nawet ptaki co krążą w przestworzach,
  Wielbiły Polskę i wielbiły jej wodza.

  O Wielki Twórco PiS , władco dusz Polaków,
  Który nasz naród wyprowadzisz z klęski,
  Zamienisz Kraj Nasz w mocarstwo Europy,
  I znów odrodzisz Warszawę i Kraków.

  Było tak pięknie, szliśmy do celu,
  PiS owska społeczność była szczęśliwa,
  I naraz większość, -dość PiS, orzekła,
  Poszła do urn i wszystko spierd.liła.

  15 3 Cytuj
 • 22 sty

  Kiedyś Polacy mogli skorzystać na pozytywnych wzorcach Saksonii z którą połączyła nas Unia podobną do unii z Litwą.
  Nie skorzystaliśmy z tej unii.
  W Dreźnie na zamku można dzisiaj odczytać dumne strofy o Unii Sasko Polskiej.
  Do głównych różnic dzielące oba te państwa, możemy zaliczyć:

  - Duży stopień ograniczenia władzy króla przez wpływy magnaterii, liczne przywileje szlacheckie. Tron królewski w Saksonii był dziedziczny, król miał lepszą pozycję niż w państwie polskim.

  - Upadek aparatu państwowego poprzez częste stosowanie liberum veto, natomiast w Saksonii doszło do rozwoju nowoczesnego systemu urzędniczego

  - Państwo polskie borykało się z upadkiem gospodarczym wywołanym ogromnymi zniszczeniami wojennymi w XVII wieku. Saksonia przez cały wiek XVII doświadczyła rozkwitu gospodarczego – rozwój szlaków handlowych, przemysł metalurgiczny, sukienniczy, produkcja porcelany.

  - Polska za rządów Sasów i w latach wcześniejszych doświadczyła silnego upadku miast, prowadzona była polityka antymieszczańska, silne wpływy miała kontrreformacja. Zupełnie inaczej sytuacja miała miejsce w Saksonii, gdzie dominowała religia protestancka, wpływ ideologii oświecenia.

  - Szlachta bardzo mocno sprzeciwiała się reformom, występowała przeciw królowi, spiskowała z obcymi dworami. W Saksonii natomiast dążenia Wettinów były bardzo silne. Opierały się na dążeniu Wettinów do zapewnienia im pozycji w całej Europie, przejęcia korony cesarskiej, podboju Inflant, w którym to celu m.in. rozpoczęła się wojna północna.

  Przedstawione różnice sugerują nam wiele odmienności pomiędzy Polską, a Saksonią i właśnie te różnice mogły być przyczyną dysproporcji w rozwoju obu krajów.

  Drezno, czyli w oryginale Dresden, to jedno z najpiękniejszych miast Niemiec i to pomimo strasznych zniszczeń doznanych pod koniec II wojny światowej przez aliancie lotnictwo. To dawna stolica elektoratu Saksonii, która pod koniec XVII wieku za sprawą wyboru Augusta II Mocnego na króla Polski, stała się obok Warszawy drugim miastem rezydencjonalnym królestwa.

  W latach 1739–1751 oblicze miasta wzbogaciło się o okazałą świątynię katolicką – Kościół Dworski (Hofkirche). Powstał z rozkazu Augusta II, który uznał, że będzie to rodzaj równowagi między stanowiącymi większość mieszkańców protestantami a napływowymi katolikami i dynastią rządzącą (w rodzinie królewskiej byli też protestanci). Jednak budowę ukończono już za władzy Augusta III. W kościele, dziś katedrze Świętej Trójcy, spoczywają król August III, ostatnia królowa Polski Maria Józefa oraz polscy królewicze i królewny. Złożono tu także serce Augusta II, którego ciało pochowano na Wawelu w Krakowie.

  W 1719 roku w Dreźnie odbyły uroczystości weselne polskiego królewicza Fryderyka Augusta II (czyli przyszłego króla Augusta III Sasa) z Marią Józefą z dynastii Habsburgów, co annały opisały jako jedną z najwspanialszych barokowych imprez barokowej Europy.

  Jako miasto królewskie Drezno zostało połączone traktami pocztowymi z Warszawą i leżącymi wcześniej na trasie Wrocławiem, Poznaniem i Toruniem.

  Już za władzy Augusta II do Drezna przybyło wielu Polaków, katolików. Król nakazał założyć na potrzeby dworu, a potem całego miasta, cmentarz katolicki. Do roku 1870 spoczęło na nim ok. 150 znanych Polaków

  August II mógł włożyć koroną polską po przejściu z luteranizmu na katolicyzm. Koronowany został na Wawelu. Ten fakt zapoczątkował polsko - saską unię personalną, której roli dziś może nie doceniamy, ale ten związek widoczny jest w Dreźnie do dziś, a to za sprawą wspaniałych budowli rezydencjalnych i symboli władzy królewskiej – godeł Saksonii i Rzeczypospolitej Obojga Narodów (polskiego orła i litewskiej pogoni). August III Sas, jeszcze jako królewicz Fryderyk August II, przeszedł na katolicyzm w 1712 roku.

  7 2 Cytuj

Odpowiedz